De Fudoshin-do houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de sportschool noodzakelijk zijn. De eigenaar kan geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij ons bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de sportschool aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting

  • Het Lidmaatschap wordt voor minimaal 6 maand aangegaan.
  • Bij afwezigheid wordt de les toch doorbetaald (m.u.v. langdurige ziekte) .
  • Na inschrijving geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het lidmaatschapsgeld word niet geretourneerd met inachtneming van het minimale lidmaatschap van 6 maand.
  • Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door tot wederopzegging en is voor onbepaalde tijd.
  • Uitschrijven kan alleen schriftelijk aan Frank te Nijenhuis, van Eedenstraat 34 7471 ZR Goor of via de mail naar frank@fudoshindo.nl
  • Hoewel alle voorzorgsmaatregelen genomen zullen worden is deelname op eigen risico.
  • Meer informatie: frank@fudoshindo.nl of bezoek de website fudoshindo.nl.
  • Onvolledige inschrijvingen worden niet aangenomen!
  • Tevens ga ik akkoord voor het gebruik van eventueel foto en film materiaal die gemaakt worden bij de training voor promotie doeleinden.

Met het akkoord gaan met de algemene voorwaarden machtig ik, tot wederopzegging, Fudoshin-do tot automatische incasso van de verschuldigde contributie. De automatische incasso  vindt elke maand plaats rond de 20e van de maand, juli en augustus zullen niet geïnd worden i.v.m. de vakantieperiodes.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen getroffen zullen worden is deelname geheel op eigen risico.